OBH BFP
Bírósági Fizetési Portál

Felhasználási feltételek

A weboldal használatára az alábbi feltételek érvényesek.

A honlap tartalma eltérő megjelölés hiányában a tartalomszolgáltató szellemi alkotása, mely a vonatkozó törvényi korlátok között használható fel. A honlap információi kizárólag a forrás megjelölésével alkalmazhatóak.

A honlap eredeti tartalma, illetve oldalainak bármilyen alkotóeleme (szöveg, kép, hang, videó, animáció, stb.) csak a tartalomszolgáltató előzetes írásbeli engedélyével használható fel. A másodközlésnek meg kell felelnie - többek között - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény vonatkozó rendelkezéseinek. A tartalomszolgáltató engedélye nélkül az oldalak bármely alkotóeleme (együtt és külön-külön is) on-line vagy nyomtatott reprodukálása nyilvános közzététel céljából tilos.

Előzetes írásos engedély nélkül a honlap tartalmi elemei nem helyezhetők el sem nyilvános, sem zárt adatbázisban. A honlap tartalmi és formai alkotórészei közlési engedély esetén sem változtathatók meg és nem használhatók fel a honlap tartalmától eltérő célra. A honlap tartalmának szerzői joga (különös tekintettel a fényképekre) a tartalomszolgáltatót illeti meg, kivéve abban az esetben, ha a konkrét dokumentumban más forrás van feltüntetve, illetve a szerzői joggal kapcsolatban egyéb közlés történik.

Az Adatvédelmi Tájékoztató a weboldalon megosztott minden személyes adatra kiterjed. Erről bővebben itt olvashat.

A tartalomszolgáltató nem vállal felelősséget semmiféle kárért és különösen a tartalomszolgáltató nem tehető felelőssé semmilyen közvetlen vagy közvetett, járulékos vagy másodlagos károkért, elmaradt nyereségből, jövedelem elmaradásából vagy használat kiesésből származó olyan károkért, amelyek a weboldalain található információból fakadnak, illetve azokkal kapcsolatosak.

A honlapon található külső hivatkozások (linkek) követésével letöltött tartalom nem áll a tartalomszolgáltató befolyása alatt. Amennyiben azt az arra jogosult kéri, a linket a tartalomszolgáltató törli vagy módosítja.

A Felhasználó az általa üzemeltetett weboldalon a jelen weboldalra mutató linket a tartalomszolgáltató előzetes engedélye alapján tehet közzé, feltéve, hogy a Felhasználó a jelen weboldal pontos nyitóoldali URL-jét adja meg. A tartalomszolgáltató kizárja a mélylinkek használatát, továbbá a framing vagy hasonló megoldások alkalmazását. A Felhasználó a jelen weboldalra mutató link esetében köteles gondoskodni róla, hogy a weboldalra mutató hivatkozás új ablakban nyíljon meg.

A Felhasználó a weboldal látogatásával elfogadja, hogy a weboldal használatából származó vagy azzal kapcsolatos vitákra és követelésekre Magyarország joga alkalmazandó. Az esetleges jogviták eldöntésére Magyarország bíróságai rendelkeznek kizárólagos joghatósággal.

A jelen weboldal üzemeltetője az Országos Bírósági Hivatal (székhely: 1055 Budapest, Szalay u. 16.; postacím: 1363 Budapest, Pf.: 24.; telefon: +36-1/354-4100; e-mail: obh@obh.birosag.hu)

A felhasználási feltételek módosulása esetén, annak hatálybalépése előtt huszonnégy órával, e változásokat a tartalomszolgáltató a honlapon közzéteszi.